LSP

LSP

 

 

 

Onze huisartsenpraktijk is sinds kort aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Via het LSP is het voor zorgverleners mogelijk om (een deel) van uw huisartsendossier en medicatiedossier in te kunnen zien om zo beter zorg aan u te kunnen verlenen. Aangesloten op het LSP zijn de huisartsenpost, de apotheek en uw behandelend specialisten.     

Zie voor meer informatie: Praktijkinformatie - LSP

Toestemming
Voor het uitwisselen van uw gegevens via het LSP dient u uw toestemming te verlenen.
Indien u wilt dat wij informatie over u kunnen delen via het LSP kunt u op de volgende manieren uw toestemming regelen: 

  • Mondeling
    U kunt het tegen uw huisarts en apotheek zeggen.
  • Schriftelijk
    U kunt dit toestemmingsformulier downloaden, printen, invullen en aan uw huisarts en apotheek geven.
  • Online
    U kunt via de website Volg je zorg uw toestemming geven.

Leest u voordat u uw toestemming verleent eerst de folder Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

In verband met de coronapandemie zijn nu tijdelijk landelijk alle dossiers gedeeld via het LSP. Mocht u dit niet willen, dan dient u hier actief bezwaar tegen te maken.

Natuurlijk kunt u, indien u vragen heeft, ook contact opnemen met onze praktijk.